Haalbaarheid spoor 2

Rond het 1e ziektejaar is het verplicht om spoor 2 op te starten, om zo als werkgever geen re-integratiekansen te missen. Het is echter niet altijd haalbaar om een werknemer te bemiddelen en/of te begeleiden in spoor 2 doordat er sprake is van dusdanige beperkingen, waarmee dit lastig is. We brengen met een haalbaarheidsonderzoek de kans van slagen in kaart of het zinvol is om een spoor 2 traject in te zetten of niet. U ontvangt een concreet advies over de mogelijkheden en/of vervolgstappen.

8Rond het 1e ziektejaar is het verplicht om spoor 2 op te starten, om zo als werkgever geen re-integratiekansen te missen. Het is echter niet altijd haalbaar om een werknemer te bemiddelen en/of te begeleiden in spoor 2 doordat er sprake is van dusdanige beperkingen, waarmee dit lastig is. We brengen met een haalbaarheidsonderzoek de kans van slagen in kaart of het zinvol is om een spoor 2 traject in te zetten of niet. U ontvangt een concreet advies over de mogelijkheden en/of vervolgstappen.

Bij het haalbaarheidsonderzoek onderzoeken we alle re-integratiekansen van uw werknemer. De basis hiervoor is de FML en het arbeidsdeskundig onderzoek. De arbeidsdeskundige vraagt om een haalbaarheidsonderzoek wanneer er marginale benutbare mogelijkheden zijn. Er zijn dan namelijk twijfels over de haalbaarheid van een 2e spoor traject.

Bij dit onderzoek gaan we grondig te werk. Ten eerste: hoe is de motivatie van uw werknemer en ten tweede: wat ligt er qua beperkingen aan ten grondslag? Zijn er opleidingsmogelijkheden of is er een netwerk?

Hoe ziet de FML eruit en hoe groot is de afstand tot de arbeidsmarkt en…. is deze afstand te verkleinen zodat kans op passend werk aanwezig is? Zijn er vacatures beschikbaar? Ook beschikken we over ons eigen netwerk.

Eisma Managementadvies zal vacatures inventariseren en contacten leggen bij potentiele werkgevers. Op basis hiervan zal er tot slot een beroepskeuzeadvies gegeven worden.

Mocht u een offerte willen ontvangen voor dit traject, dan kunt u contact opnemen en in een persoonlijk gesprek kunnen we dan bepalen hoe Eisma Managementadvies van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie.