Re-integratie spoor 2/outplacement

Re-integratie is het proces van terugkeren naar werk. Als een werknemer arbeidsongeschikt is, krijgen werkgever en werknemer te maken met re-integratie. Dit kan in spoor 1 (eigen werk bij eigen werkgever), maar ook in spoor 2 (ander werk bij een andere werkgever). Spoor 2 is aan de orde als uw werknemer vanwege beperkingen of om welke reden dan ook zijn/haar eigen werk met aanpassingen niet meer kan uitvoeren. Rond het 1e ziektejaar is het verplicht om spoor 2 op te starten, om zo als werkgever geen re-integratiekansen te missen.

7Re-integratie vanuit werk in spoor 2

Dreigt uw medewerker zijn/haar werk te verliezen? Is uw medewerker langdurig ziek?

Dan krijgt u te maken met een re-integratietraject vanuit werk. U als werkgever kijkt of u een oplossing kunt vinden om uw medewerker weer aan de slag te laten gaan in het eigen bedrijf. Dit noemt men re-integratie eerste spoor (spoor 1).

Wanneer er geen oplossing kan worden gevonden tijdens het spoor 1 re-integratietraject, dan bent u als werkgever verplicht het spoor 2 re-integratietraject te starten. Hierbij behoort de werkgever zich in te spannen om voor de werknemer passend werk te vinden bij een andere werkgever. Rond het 1e jaar van  arbeidsongeschiktheid is het verplicht voor werkgevers dat spoor 2 is opgestart als er geen zicht op herstel is binnen afzienbare tijd. 

Outplacement

Het komt ook voor dat er geen werkplek meer beschikbaar is voor werknemer (buiten ziekte om). Wel wil de werkgever ondersteuning gaan bieden aan de werknemer om een andere baan te vinden. Ook hiervoor kan dan een zogenaamd outplacementtraject ingezet worden om werknemer te begeleiden naar het vinden van ander werk bij een andere werkgever.

 

Wat kan Eisma Managementadvies voor u betekenen?
Voor het spoor 2 traject / outplacement bent u bij Eisma Managementadvies aan het juiste adres. Eisma Managementadvies werkt vanuit de gedachte dat de betrokkene zich zelf ook verantwoordelijk voelt en gemotiveerd moet zijn / worden om een nieuwe passende functie te vinden. Dit zal de sterkste drijfveer zijn om het traject te doen slagen.

Eisma Managementadvies zal door haar netwerk vele ingangen kunnen creĆ«ren, waardoor er een grote kans van slagen is tot (her)plaatsing.  De werkwijze is als volgt:

Fase 1:       Intake

De intake vindt plaats tijdens een persoonlijk gesprek met uw medewerker. Aan de hand hiervan komt er een duidelijk beeld van de huidige situatie van betrokkene.

Er wordt een persoonlijk plan van aanpak gemaakt, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt ten aanzien van:

 • Communicatie met de betrokkene;
 • Communicatie met huidige werkgever;
 • Bezoekfrequentie aan de kandidaat;
 • Afspraken over de frequentie en vorm van rapportage richting belanghebbenden

 

Fase 2: Sollicitatie

Alle informatie die van belang is voor een succesvolle sollicitatie wordt in kaart gebracht, zoals:

 • Eigen opleiding, kennis en ervaring;
 • Motivatie en zelfreflectie: wat kan ik (nog) en wat wil ik
 • BeroepenoriĆ«ntatie;
 • Opstellen van CV;
 • Opleidingsbehoefte;
 • Bespreken van eigen netwerk en netwerk Eisma Managementadvies;
 • Opstellen van mogelijke toekomstige werkgevers (kansen & wensen)

Fase 3: Advies ontwikkelen

 • Plan van aanpak opstellen inzake opleidings-/sollicitatietraject;
 • Coaching van betrokkene en evt. rollenspel;
 • Vacatures checken / aandragen / contacten leggen;
 • Afspraken over de activiteiten vanuit betrokkene

In deze fase wordt het loopbaanadvies uitgevoerd. De deelnemer wordt gestimuleerd om mogelijke geschikte vacatures te zoeken en hierop te solliciteren.

Ook Eisma Managementadvies zal vacatures inventariseren en contacten leggen als betrokkene hier belangstelling voor heeft. Uiteraard wordt ook het netwerk van Eisma Managementadvies gebruikt en contact gezocht met deze bedrijven in de regio.

In overleg met de huidige werkgever kan er een scholingsplan opgesteld worden, een stage of detachering afgesproken worden met bedrijven in de regio. Een eventueel stage- of detacheringstarief zal afgestemd worden met de huidige werkgever.

Fase 4:       Herplaatsing / Nazorg

Bij het slagen van het traject door herplaatsing zal er te allen tijde nazorg plaatsvinden. Nog eenmaal zal er een gesprek plaatsvinden tussen Eisma Managementadvies en betrokkene.

Bij het niet slagen van het traject zal er eveneens een nazorgfase zijn, waarin er nog een gesprek plaatsvindt tussen Eisma Managementadvies en betrokkene, om het geheel af te ronden.

 

Duur traject

Het spoor 2 traject / outplacement zal in eerste instantie aangegaan worden voor de duur van negen maanden; in deze periode zal er een nieuwe werkplek worden gezocht of zal er wellicht een andere weg ingeslagen moeten worden. Mocht het traject binnen negen maanden succesvol afgerond worden, dan zal er nog gedurende twee maanden feed back opvolging mogelijk zijn voor betrokkene. Er zal ook nazorg uitgevoerd worden na afronding van het traject.

Mocht u een offerte willen ontvangen voor dit traject, dan kunt u contact opnemen en in een persoonlijk gesprek kunnen we dan bepalen hoe Eisma Managementadvies van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie.