Verzuim

Op grond van Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgever en werknemer verplicht om mee te werken aan een snelle terugkeer van zieke medewerkers. Gedurende een periode van twee jaar dient u, aantoonbaar, alles in het werk te stellen om uw zieke medewerker passend werk te bieden. Dit kan binnen uw bedrijf of, indien dat onmogelijk is, buiten uw bedrijf. Bij het niet nakomen ervan is het mogelijk dat de werkgever – maar ook de werknemer – te maken krijgt met sancties.

Een concreet en duidelijk verzuimprotocol is dus van belang voor iedere werkgever.

9Op grond van Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgever en werknemer verplicht om mee te werken aan een snelle terugkeer van zieke medewerkers.

Gedurende een periode van twee jaar dient u, aantoonbaar, alles in het werk te stellen om uw zieke medewerker passend werk te bieden. Dit kan binnen uw bedrijf of, indien dat onmogelijk is, buiten uw bedrijf. Bij het niet nakomen ervan is het mogelijk dat de werkgever – maar ook de werknemer – te maken krijgt met sancties.

Een concreet en duidelijk verzuimprotocol is dus van belang voor iedere werkgever.

De inhoud van de Wet Verbetering Poortwachter heeft betrekking op regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim. Niet alleen heeft u de zorg voor het werk dat blijft liggen, maar in het kader van de WVP heeft u als werkgever ook de zorg voor de re-integratie van uw zieke medewerker.

De werkgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Dit betekent ook dat de regie het beste in eigen hand kan blijven. Veel bedrijven maken gebruik van een Arbodienst wel of niet in combinatie met een verzekering.

Verzuim bij tijdelijk dienstverband

Werknemers met een tijdelijk dienstverband gaan merken dat het UWV veel strenger wordt als men een jaar ziek is. Als gevolg van een strenge tussentijdse beoordeling kunnen de ziektewetuitkeringen fors lager worden of zelfs stoppen!

Kortom, een goede verzuimbegeleiding  en snelle terugkeer op de werkplek is noodzaak, voor zowel tijdelijke als vaste medewerkers!

Wat kan Eisma Managementadvies voor u betekenen?
Eisma Managementadvies kan voor u een verzuimprotocol op maat opstellen volgens het zogenaamde eigen regiemodel. U heeft dan een summier contract nodig bij de Arbodienst. Dit betekent concreet dat er middels een verzuimregistratie-systeem zicht wordt gehouden op het verzuim. In dit systeem zijn de verschillende acties vanuit het stappenplan conform Wet Verbetering Poortwachter vastgelegd, zoals bijv.:

  • telefonisch contact;
  • spreekuur bedrijfsarts
  • opstellen plan van aanpak
  • verplichte evaluatiemomenten;
  • 42e weeksmelding bij UWV;
  • Eerstejaarsevaluatie
  • Eindevaluatie + WIA-aanvraag

Na invoering van het verzuimprotocol kunt u voor de opvolging van deze acties iemand intern verantwoordelijk stellen als casemanager, maar dit kunt u ook bij Eisma Managementadvies onderbrengen.

Voor de medewerkers zal er een instructie verzuimmelding opgesteld worden, zodat de medewerker weet wat er van hem / haar verwacht wordt tijdens ziekte in het kader van Wet Verbetering Poortwachter.

Werkwijze traject

De werkwijze van het traject is als volgt:

  • het opstellen van een verzuimprotocol op basis van een intake en het verzamelen van informatie over de organisatiestructuur / cultuur / verzuimhistorie;
  • contract afsluiten voor het verzuimregistratiesysteem met arbodienst en vervolgens inrichten;
  • interne instructies opstellen en publiceren richting medewerkers.

Voor de contracten met de arbodienst zullen separaat (abonnements)kosten in rekening worden gebracht.

Mocht u een offerte willen ontvangen voor dit traject, dan kunt u contact opnemen en in een persoonlijk gesprek kunnen we dan bepalen hoe Eisma Managementadvies van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie.