Arbo & Kwaliteit

ISO 9001 kwaliteitssysteem / Arbo-systeem

Binnen een organisatie is het van belang om goede procedures in kaart te hebben, zodat bekend is wie waar verantwoordelijk voor is en waar de controlepunten liggen. Voor Kwaliteit is de ISO 9001 norm de meest bekende; hierin staat de kwaliteitsborging centraal.

Daarnaast is er natuurlijk de Arbowetgeving waaraan werkgevers moeten voldoen. Voor veiligheid zijn er ook verschillende normen, bijvoorbeeld de VGM-checklist (Veiligheid, Gezondheid & Milieu). Aan de hand van deze checklist kunnen er processen en controlemeetpunten ingericht worden.

Wat kan Eisma Managementadvies voor u betekenen?
Eisma Managementadvies kan voor u op basis van de verschillende normen, de bedrijfsprocessen in kaart brengen en hiervoor procedures en bijbehorende formulieren opstellen in samenspraak met interne verantwoordelijken.

Uiteindelijk kan er een certificering aangevraagd worden voor bovengenoemd normen.
Hierin kan Eisma Managementadvies u advies geven en ondersteunen bij de implementering hiervan.

In het kader van de Arbowetgeving is een bedrijf ook verplicht om een risico-inventarisatie op te laten stellen voor de risico’s die binnen een bedrijf aanwezig kunnen zijn. Dit wordt vervolgens in kaart gebracht en dan volgt daar een plan van aanpak uit. Dit plan van aanpak dient opgevolgd te worden; hierbij kan Eisma Managementadvies u ondersteunen.

Werkwijze traject
De werkwijze van het traject om een ISO en/of Vca-systeem op te stellen en/of te implementeren is als volgt:

-     het in kaart brengen van wensen binnen de organisatie;
-     interne / externe processen in kaart brengen;
-     plan van aanpak opstellen;
-        uitvoeren van plan van aanpak in samenwerking met uw medewerkers;
-        evaluatiemomenten en op basis daarvan planning maken voor certificering

Mocht u een offerte willen ontvangen voor dit traject, dan kunt u contact opnemen en in een persoonlijk gesprek kunnen we dan bepalen hoe Eisma Managementadvies van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie.