Verandermanagement

Verandering wordt steeds meer gezien als een constante factor en daarmee als normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Organiseren en managen is altijd ook veranderen. Steeds meer organisaties streven naar continue verbetering, lees continue verandering. De focus is verschoven van problemen naar oplossingen. Kijk niet zozeer naar wat er allemaal verkeerd is, maar naar welke kansen er liggen. Welke oplossingen zijn gemakkelijk toepasbaar?

Eisma Managementadvies kan verandermanagement voor u opzetten en implementeren.

De eerste aanpak zal gebaseerd zijn op coaching gesprekken om te komen tot verandering van houding en gedrag. Hierbij komen de eigen verantwoordelijkheden ook aan de orde. Bijvoorbeeld door mensen te betrekken, hen eigen verantwoordelijkheden te geven en een open dialoog aan te gaan.

10Wat is verandermanagement?
De definitie van verandermanagement is als volgt:

“Verandermanagement is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie”

“Verandering is de enige constante binnen organisaties.” Verbeterprogramma's, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren... initiatieven genoeg! Wie heeft er niet mee te maken?

Verandermanagement verandert zelf ook mee….

De laatste jaren is er een verschuiving zichtbaar in de visie op verandermanagement. De traditionele aanpak beschouwt een verandering als een beheersbare ingreep en legt de nadruk op analyse. De focus ligt op problemen en zaken die niet goed gaan. Na een grondige diagnose worden organisatie en werkprocessen opnieuw ontworpen. Dan volgt implementatie van deze blauwdruk en uiteindelijk evaluatie en bijsturen.

Tegenwoordig wordt verandermanagement veel meer beschouwd als een integraal proces waarin tegelijk aandacht nodig is voor de factoren technologie, organisatie(structuur) en mens. Vooral de ‘zachte’ kant van organisaties is lang een ondergeschoven kindje geweest en krijgt nu vaker de aandacht die het verdient. Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering. Mens en cultuur zijn essentiële factoren geworden.

Verandering wordt ook steeds meer gezien als een constante en daarmee als normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Organiseren en managen is altijd ook veranderen. Steeds meer organisaties streven naar continue verbetering, lees continue verandering.

De focus is verschoven van problemen naar oplossingen. Kijk niet zozeer naar wat er allemaal verkeerd is, maar naar welke kansen er liggen. Welke oplossingen zijn gemakkelijk toepasbaar? Verandering met name verandering van houding en gedrag wordt ook meer beschouwd als te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door mensen te betrekken, hen eigen verantwoordelijkheden te geven en een open dialoog aan te gaan.

Wat kan Eisma Managementadvies voor u betekenen?
Eisma Managementadvies kan verandermanagement voor u opzetten en implementeren.

De eerste aanpak van Eisma Managementadvies zal gebaseerd zijn op coaching gesprekken om te komen tot verandering van houding en gedrag. Hierbij komen de eigen verantwoordelijkheden ook aan de orde.

Werkwijze traject

De werkwijze van het traject is als volgt:  

  • Opstellen van een plan van aanpak op basis van een intake, waarbij informatie verzameld wordt over de bedrijfscultuur / strategie / missie / visie en beleid;
  • Gesprekken voeren met medewerkers inzake verantwoordelijkheden in de lijn
  • Opstellen van “nieuw” beleid en doel van de verandering
  • Actieplannen aan de hand van “nieuw” beleid / doel opstellen
  • Goede communicatie over de verandering richting alle lagen van de organisatie
  • Trainingen / workshops organiseren over de “verandering”
  • Implementeren van nieuwe methoden om te komen tot het resultaat.

Mocht u een offerte willen ontvangen voor dit traject, dan kunt u contact opnemen en in een persoonlijk gesprek kunnen we dan bepalen hoe Eisma Managementadvies van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie.