Personeelshandboek

Het samenstellen van een personeelshandboek is een intensieve en omvangrijke opdracht. Als het personeelshandboek er eenmaal is, dan is dit een verademing voor het bedrijf. In één oogopslag heb je alle thema’s, waar je mee te maken hebt op personeelsgebied, in beeld. Veel bedrijven werken met een personeelshandboek en/of personeelsreglement. In het personeelshandboek worden veelal arbeidsvoorwaarden en andere “huisregels” vastgelegd. Als er ook sprake is van een cao, waar het bedrijf onder valt, dan zal hierover ook enige toelichting opgenomen worden in het personeelshandboek.

Eisma Managementadvies kan voor u een personeelshandboek samenstellen. Op basis van de huisregels, arbeidsvoorwaarden, procedures en evt. geldige cao zal in dit in de juiste vorm worden gegoten.

5Het samenstellen van een personeelshandboek is een intensieve en omvangrijke opdracht. Als het personeelshandboek er eenmaal is, dan is dit een verademing voor het bedrijf. In één oogopslag heb je alle thema’s, waar je mee te maken hebt op personeelsgebied, in beeld.   

Veel bedrijven werken met een personeelshandboek en/of personeelsreglement. In het personeelshandboek worden veelal arbeidsvoorwaarden en andere “huisregels” vastgelegd. Als er ook sprake is van een cao, waar het bedrijf onder valt, dan zal hierover ook enige toelichting opgenomen worden in het personeelshandboek.

Tevens kan dit personeelshandboek als leidraad gelden bij bijvoorbeeld aannamebeleid, opleidingsbeleid, functioneringsbeleid etc.

Doorgaans is het personeelshandboek ook een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De werknemer is daarom gehouden om de voorschriften en regels in het handboek na te leven, want deze heeft immers zijn/haar handtekening gezet onder de arbeidsovereenkomst.

Wat kan Eisma Managementadvies voor u betekenen?
Eisma Managementadvies kan voor u een personeelshandboek samenstellen. Op basis van de huisregels, arbeidsvoorwaarden, procedures en evt. geldige cao zal in dit in de juiste vorm worden gegoten.


Werkwijze traject

De werkwijze van het opstellen van een personeelshandboek is als volgt:

  • huisregels in kaart brengen
  • arbeidsvoorwaarden in kaart brengen
  • aanwezige procedures in kaart brengen en/of opstellen
  • cao bestuderen
  • aanwezige formulieren in kaart brengen

Mocht u een offerte willen ontvangen voor dit traject, dan kunt u contact opnemen en in een persoonlijk gesprek kunnen we dan bepalen hoe Eisma Managementadvies van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie.