Opleidingen

Gerichte scholing en ontwikkeling van alle medewerkers komt ten goede aan de productiviteit, efficiency, kwaliteit en betrokkenheid en dus van het bedrijfsresultaat. Het is belangrijk om ook door middel van POP (persoonlijk ontwikkelingsplan)- en functioneringsgesprekken in kaart te brengen wat de behoefte van de medewerker is.  Je kunt informeel leren duidelijk op de agenda zetten door bij indiensttreding en tijdens functioneringsgesprekken duidelijke afspraken te maken over een opleidingsplan

Eisma Managementadvies kan voor u opleidingsprogramma’s opstellen. Op basis van de functieomschrijvingen zijn er bepaalde opleidingen gewenst / vereist voor diverse functies. Tevens kunnen wij de opleidingen voor u regelen / reserveren, door ons brede netwerk, ook op opleidingsgebied.

3Belang van een opleidingsprogramma

Over het algemeen is ontwikkeling van vaktechnische vaardigheden wel op orde. Als er een nieuwe machine wordt geïntroduceerd, is er vaak ook wel een cursus of instructie. Maar werkgevers geven aan dat ze ook andere vaardigheden missen. Vaak zijn dat sociale vaardigheden, zoals: hoe werk je samen en hoe ga je om met instructies? Het is ook van belang om dit soort vaardigheden te ontwikkelen.

Gerichte scholing en ontwikkeling van alle medewerkers komt ten goede aan de productiviteit, efficiency, kwaliteit en betrokkenheid en dus van het bedrijfsresultaat.

Het is belangrijk om ook door middel van POP (persoonlijk ontwikkelingsplan)- en functioneringsgesprekken in kaart te brengen wat de behoefte van de medewerker is.  Je kunt informeel leren duidelijk op de agenda zetten door bij indiensttreding en tijdens functioneringsgesprekken duidelijke afspraken te maken over een opleidingsplan.

(Direct)leidinggevenden kunnen betrokken worden bij opleidingen. Zij kunnen werknemers stimuleren en tijdens hun scholingstraject begeleiden. Dat kan in formele gesprekken maar vooral ook tijdens informele contacten op de werkvloer. Het kan zinvol zijn leidinggevenden hierin weer te scholen, zij hebben hiervoor de competenties immers niet automatisch in huis. Het is ook belangrijk te checken of er onder leidinggevenden draagvlak bestaat voor het scholen van hun medewerkers; soms zien ook zij het nut er niet van in of willen ze hun werknemers niet missen in de productie.

Veel medewerkers nemen zelf geen initiatieven, maar zijn wel goed tot scholing te bewegen als het ze wordt aangeboden. Bedrijven die willen investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers doen er dus goed aan in ieder geval een aantal concrete programma’s te ontwikkelen en deze actief aan te bieden aan hun werknemers. Uiteraard gaat het daarbij om programma’s die bijdragen aan de voor bedrijf en werknemer gewenste ontwikkeling. Vaak is zelf ontwikkelen niet eens nodig, vanuit sectoren wordt het nodige aan scholing aangeboden. Een eerste groep gemotiveerde deelnemers kan meer afwachtende collega’s over de streep trekken.

Wat kan Eisma Managementadvies voor u betekenen?
Eisma Managementadvies kan voor u opleidingsprogramma’s opstellen. Op basis van de functieomschrijvingen zijn er bepaalde opleidingen gewenst / vereist voor functies. Eisma Managementadvies kan voor u een opleidingsprogramma opstellen voor de komende jaren. Tevens kan Eisma Managementadvies de opleidingen voor u regelen / reserveren, door haar brede netwerk, ook op opleidingsgebied.

Werkwijze traject

De werkwijze van het opstellen van een opleidingsplan is als volgt:

  • intake op basis van functieomschrijvingen en opleidingsdossier;
  • reeds gevolgde opleidingen in kaart brengen per functie;
  • vereiste / gewenste opleidingen per functie in kaart brengen;
  • opleidingstraject in kaart brengen per functie / medewerker aan de hand van o.a. functioneringsgesprekken c.q. competentiemanagement;
  • compleet opleidingsprogramma voor bedrijf opstellen, inclusief herhalingsprogramma voor opleidingen met vervaldatum;
  • opleidingen organiseren / regelen (optioneel)

Het opstellen van een opleidingsprogramma kan een vervolgstap zijn op  een systeem voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en/of competentiemanagement. Dit kan eveneens door Eisma Managementadvies voor u opgesteld worden.

Mocht u een offerte willen ontvangen voor dit traject, dan kunt u contact opnemen en in een persoonlijk gesprek kunnen we dan bepalen hoe Eisma Managementadvies van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie.