Jobcoaching

Als uw werknemer aan het re-integreren is of op een nieuwe werkplek hulp nodig heeft, dan kunt u gebruik maken van een jobcoach. Een jobcoach begeleidt uw werknemer op de werkvloer. Dit kan een interne begeleider vanuit het bedrijf zijn, zoals bijvoorbeeld de leidinggevende. Ook kan het zo zijn dat de leidinggevende hier te weinig tijd voor heeft en dan kan er een externe jobcoach ingezet worden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er soms vanuit een andere invalshoek mee gekeken wordt.

Eisma Managementadvies kan voor u de job coaching verzorgen op de werkvloer. Op basis van de behoefte die er is kan er dan een inwerkprogramma worden opgesteld en daarin kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Dit geeft zowel voor de werkgever als de werknemer duidelijkheid.

1Als uw werknemer aan het re-integreren is of op een nieuwe werkplek hulp nodig heeft, dan kunt u gebruik maken van een jobcoach. Een jobcoach begeleidt uw werknemer op de werkvloer. Dit kan een interne begeleider vanuit het bedrijf zijn, zoals bijvoorbeeld de leidinggevende. Ook kan het zo zijn dat de leidinggevende hier te weinig tijd voor heeft en dan kan er een externe jobcoach ingezet worden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er soms vanuit een andere invalshoek mee gekeken wordt.


De (externe) jobcoach kan ondersteunen bij:
- Voorbesprekingen of inwerkperiode
- Nieuw personeel of herplaatst personeel helpen bij het inwerken
- Begeleiding bieden op de werkvloer
- Als vraagbaak fungeren voor zowel werknemer als werkgever
- Een persoonlijk inwerkprogramma / handleiding opstellen
De jobcoach verzorgt “coaching on the job” en zal aanwezig zijn op de werkvloer op vooraf afgesproken dagdelen en/of tijdstippen. Het is de bedoeling dat de werknemer uiteindelijk het werk zelfstandig gaat uitvoeren en dan blijft de jobcoach nog gedurende een bepaalde periode bereikbaar, voor als er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.
Wat kan Eisma Managementadvies voor u betekenen?
Eisma Managementadvies kan voor u de job coaching verzorgen op de werkvloer. Op basis van de behoefte die er is kan er dan een inwerkprogramma worden opgesteld en daarin kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Dit geeft zowel voor de werkgever als de werknemer duidelijkheid.

Werkwijze traject
De werkwijze van job coaching is als volgt:
- Intakegesprek met werkgever om behoeftes in kaart te brengen
- Inwerkprogramma opstellen en in praktijk begeleiden
- Frequente coaching gesprekken met werknemer
- Feed back gespreken met werkgever
- Vraagbaak

Mocht u een offerte willen ontvangen voor dit traject, dan kunt u contact opnemen en in een persoonlijk gesprek kunnen we dan bepalen hoe Eisma Managementadvies van toegevoegde waarde kan zijn in uw organisatie.